Teamassessments

Werken in teamverband kan een uitdaging zijn. Om een team optimaal te laten functioneren en de samenwerking te verbeteren, is het van belang dat teamleden weten wat hun eigen behoeften en drijfveren zijn én wat de behoeften en drijfveren van hun teamleden zijn. Hierbij kan ik helpen door het inzetten van een assessment, gevolgd door een teamtraining.

Binnen de veiligheid van het eigen team bespreken we elkaars drijfveren, komt er meer inzicht in elkaars gedrag en volgt er begrip. Het ‘waarom’ de ander zo anders is, ligt ineens op tafel en wordt in positieve sfeer en zonder oordeel besproken. Uiteraard geef ik ook handzame tips om de samenwerking te verbeteren. Hierdoor ontstaat er niet alleen meer begrip en acceptatie onderling, op deze manier kunnen taken ook efficiënter en logischer verdeeld worden. Assessments en de bijbehorende teamtrainingen zijn bij (management)teams uitermate geschikt als leerzame en nuttige teambuildingactiviteit.

Op basis van het assessment bied ik individuele coaching, coaching in teamverband en teamtraining aan, ter verbetering van de samenwerking en voor nog meer inzichten. Deze coachingtrajecten en trainingen stem ik af op de behoeften en wensen van het desbetreffende team of de organisatie. Zo kunnen we bijvoorbeeld focussen op betere communicatie binnen het team, ontwikkeling of verandermanagement. Wat het onderwerp ook is, alle trainingen zijn dynamisch en interactief en versterken het gevoel van samenwerking tussen de teamleden.

Neemt u contact op voor meer informatie hierover.