Assessments bij Outplacement

Een werknemer is productief en van toegevoegde waarde bij het uitvoeren van werkzaamheden passend bij de competenties en talenten, als er sprake is van een soepele samenwerking met collega’s en als hij of zij past binnen de organisatie. Als één (of meerdere) van deze factoren ontbreekt, is soms de enige juiste oplossing om afscheid van elkaar te nemen. In deze gevallen – en wanneer er om een andere reden sprake is van outplacement – kan een werkgever ervoor kiezen een werknemer te begeleiden naar een nieuwe werkplek die daadwerkelijk bij hem of haar past.

Een assessment biedt in dit geval de oplossing. Hiermee wordt duidelijk in welke functie, werkend met welk type collega’s en binnen welke organisatie de werknemer het meest productief en dus van toegevoegde waarde is. Uiteraard kan het initiatief ook van de werknemer zelf komen om een assessment aan te vragen.

Neemt u contact op voor meer informatie hierover.